Winkelmand

Volg je ons al?

Volg je ons al?

Cookieverklaring

Cadeaumatch.nl
Wilhelminakade 285
3072 AP Rotterdam
Nederland
 
cadeaumatch.nl
info@cadeaumatch.nl
KvK 74153625
 

1. Algemeen

 

A. Cookies

 1. Cadeaumatch.nl gebruikt verschillende cookies op haar website. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen door de browser van uw computer, tablet of smartphone.
 2. Er bestaan verschillende soorten cookies:
  1. Functionele cookies zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt, zo kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden. Deze cookies kunnen uw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er wanneer er gebruikt wordt gemaakt van analytische dienstverleners, zoals bijvoorbeeld Google Analytics.
  3. Tracking cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder u bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als u verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook uw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Cookievoorkeuren wijzigen 

 1. Uw cookie-instellingen zijn bij uw eerste bezoek aan onze website door u zelf ingesteld. Alle niet functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme analytische cookies, vindt alleen plaats na toestemming door middel van een actieve handeling door u als bezoeker. U kunt uw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

2. Cookieoverzicht

 

A. Cookienaam, cookie type, cookie doeleinde en de bewaartermijn

 1. De website van Cadeaumatch.nl maakt gebruik van verschillende soorten cookies welke zijn weergegeven in onderstaande tabel.

 2. In totaal zijn er op cadeaumatch.nl 45 verschillende cookies aanwezig. De volgende cookies kunnen bij een bezoek aan de website van Cadeaumatch.nl op de harde schijf van de bezoeker worden geplaatst:

B. Cookietabel

NaamType(s)CookiesBewaartermijn
 
FacebookTracking_fbp
c_user
xs
3 maanden
Einde sessie
Einde sessie

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de bezoeker.

 
GoogleTracking__Secure-3PAPISID
__Secure-3PSID
__Secure-APISID
__Secure-HSID
__Secure-SSID
_gcl_au
1P_JAR
APISID
HSID
NID
SAPISID
SID
sid
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
3 maanden
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie

Deze cookies worden geplaatst door Google. Zo worden onder andere voorkeuren per bezoeker opgeslagen. Ook worden deze cookies gebruikt voor persoonlijke advertentiedoeleinden. Lees hier op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt.

 
Google AnalyticsAnalytisch_ga
_ga_RJL7V3YFTS
_gat_gtag_UA_189726980_1
_gid
_gat_UA-189726980-1
2 jaar
2 jaar
Einde sessie
23 uur
Einde sessie
Deze cookies worden geplaatst door Google Analytics. Er wordt een uniek ID geregistreerd zodat statistische gegevens worden gegenereerd over hoe, en wanneer, de bezoeker de website gebruikt.
 
HotjarAnalytisch, Tracking_hjAbsoluteSessionInProgress
_hjFirstSeen
_hjid
_hjIncludedInPageviewSample
_hjIncludedInSessionSample
_hjSession_2630317
_hjSessionRejected
_hjSessionUser_2630317
Einde sessie
Einde sessie
1 jaar
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
Einde sessie
1 jaar

Deze cookies worden geplaatst door Hotjar. Ze zorgen voor analyse en feedback van de website op basis van het bezoek van de gebruiker. Op deze manier is het mogelijk om de website aan te passen naar de wens van de bezoekers.

 
HubspotTracking__hssc
__hssrc
__hstc
hubspotutk
Einde sessie
Einde sessie
6 maanden
6 maanden

De cookies van HubSpot worden geplaatst voor het volgen van bezoekers, hierbij wordt hun online gedrag gemeten en geanalyseerd. Op deze manier kan de browse-ervaring van de websitebezoeker worden verbeterd en kan worden gecheckt of de bezoeker al eerder de website heeft bezocht. De HubSpot cookies worden ook gebruikt op het moment dat er een invulformulier wordt ingediend, ze zorgen voor ontdubbeling van de contacten. 

 
Hubspot (functional)Functioneel__cf_bmEinde sessie

Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website, om geldige rapporten te kunnen maken over het gebruik van hun website.

 
LeadfeederTracking_lfa2 jaar
Deze cookies registreren gegevens zoals IP-adressen, tijd doorgebracht op de website en paginaverzoeken voor het bezoek.
 
MailchimpFunctioneel, Analytisch, Trackingmailchimp_landing_site1 maanden

Deze cookies worden gebruikt om onderscheid te maken tussen mensen en bots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te plaatsen. 

 
Site CookiesFunctioneelPHPSESSIDEinde sessie

Deze cookies houden ingevoerde gegevens op de website bij, zodat het gebruik van de website makkelijker is voor de gebruiker. Hierbij kan worden gedacht aan inloggegevens, gegevens die worden ingevuld op formulieren en het opslaan van voorkeuren.

 
WooCommerceFunctioneelwoocommerce_recently_viewedEinde sessie

Deze cookies worden gebruikt door WordPress-plugin WooCommerce. Deze cookies worden gebruikt om te onthouden welke producten er door de bezoeker in het winkelmandje zijn gezet. 

 

 

3. Google Analytics

 

A. Google

 1. Via onze website wordt een cookie geplaatst van het ongetwijfeld bij u bekende bedrijf Google. Deze cookies maken deel uit van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om te onderzoeken hoe u als bezoeker onze website gebruikt en hierover maakt Google voor ons inzichtelijke rapportages.
 2. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Cadeaumatch.nl heeft hier geen invloed op.
 3. U kunt hier lezen op welke manier Google uw persoonsgegevens gebruikt en voor welke doeleinden deze worden ingezet.

B. Privacy-instellingen

 1. Door middel van deze cookieverklaring informeren wij u over het gebruik van dit type cookie.
 2. Cadeaumatch.nl heeft met Google een verwerkersovereenkomst gesloten.
 3. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd maar uw IP-adres is daarbij niet gemaskeerd zodat uw locatie wel herleidbaar blijft.
 4. Wij hebben Google toestemming gegeven om de verzamelde gegevens te delen met overige producten of diensten van Google (zoals o.a. Adwords, DoubleClick).

 

4. Websites van derden en wijzigingen

 

 1. Deze cookieverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Het is voor Cadeaumatch.nl niet mogelijk om te garanderen dat deze derden op een betrouwbare en veilige wijze omgaan met uw persoonsgegevens.
 2. Raadpleeg altijd de privacyverklaring van deze websites alvorens van deze websites gebruik te maken.
 3. Deze cookieverklaring kan worden gewijzigd. Bij wijziging zal u opnieuw worden gevraagd om uw akkoord voor de plaatsing van de gewijzigde cookies. De huidige versie van deze cookieverklaring is 20210630.

 

5. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

A. Uw rechten

 1. U heeft het recht om:
  1. uw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van uw gegevens aan te vragen;
  5. uw gegevens te laten overdragen aan iemand anders en,
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 6.
 2. Mocht u vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Cadeaumatch.nl hebben, stuur dan een verzoek naar info@cadeaumatch.nl
 3. Cadeaumatch.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan. Daarom vragen wij u vriendelijk om, tezamen met uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy verzoekt Cadeaumatch.nl u om in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Cadeaumatch.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

6. Klachtrecht

 

A. Interne behandeling

 1. Wanneer u klachten heeft over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens helpt Cadeaumatch.nl u graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt uw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@cadeaumatch.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over uw klachtrecht vindt u op de website via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens.

Ik heb een vraag