Winkelmand

Volg je ons al?

Cadeaumatch.nl
Wilhelminakade 285
3072 AP Rotterdam
Nederland
 
cadeaumatch.nl
info@cadeaumatch.nl
KvK 74153625
 

1. Persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Privacy

 • Cadeaumatch.nl neemt jouw privacy serieus. Wij verwerken persoonsgegevens over jou wanneer je gebruik maakt van onze website, van onze diensten en ook omdat jij deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
 • Wij verwerken de gegevens die jij aan ons hebt verstrekt op een uiterst zorgvuldige manier. Deze privacyverklaring geeft jou een helder overzicht van welke persoonsgegevens wij verwerken, hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan en waarom wij deze verzamelen.
 • In de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming is Cadeaumatch.nl in deze een zogeheten verantwoordelijke.

 

2. Een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Van jou als websitebezoeker

 • Naam
 • Geboortedatum
 • Adresgegevens
 • E-mail
 • Telefoon
 • Betaalgegevens
 • Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het contact
 • Locatiegegevens
 • Gegevens over jouw activiteiten op onze website
 • IP-adres
 • Internetbrowser en apparaat type

 

3. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

 

A. Minderjarige

 1. Onze website en dienstverlening heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, met als uitzondering bij toestemming van ouders of voogd. Cadeaumatch.nl kan niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is, daarom raden wij ouders aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen. Zo kunnen we samen voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

B. Neem contact op bij het vermoeden van een fout

 

 1. Als je ervan overtuigd bent dat wij zonder de hiervoor genoemde toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cadeaumatch.nl. Wij zullen deze informatie dan onmiddellijk verwijderen.

 

4. Waarom en hoelang we gegevens nodig hebben

 

A. Cadeaumatch.nl verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Jou te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • Jou de mogelijkheid te geven om bestellingen te plaatsen en deze direct af te handelen;
 • Jou onze nieuwsbrief toe te sturen wanneer je je hiervoor hebt ingeschreven;
 • Jou desgevraagd informatie toe te sturen naar aanleiding van het contactformulier en tot slot;
 • Jouw gedrag op de website te analyseren om daarmee onze website te verbeteren en deze af te stemmen op jouw voorkeuren.

B. Bewaartermijnen

 • Cadeaumatch.nl zal jouw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Wens je informatie over onze bewaartermijnen in jouw specifieke geval neem dan contact op via: info@cadeaumatch.nl

 

5. Verwerkingen door derden

 

 • Naast de eventueel door ons gebruikte cookies, zoals is opgenomen in onze cookieverklaring, delen wij de gegevens die we op deze website van jou verzamelen met de volgende derde partijen:
  • We maken gebruik van verschillende betaalmethodes, waaronder iDEAL, zodat bestellingen direct afgehandeld kunnen worden. Deze betaalmethodes maken gebruik van beveiligde verbindingen waardoor verzamelde persoonsgegevens op een veilige manier worden verwerkt.
  • Wij verzamelen reviews via het platform van WebwinkelKeur. Als je een review achterlaat via WebwinkelKeur dan ben je verplicht om een naam en e-mailadres op te geven. WebwinkelKeur deelt deze gegevens met ons, zodat wij de review aan je bestelling kunnen koppelen. WebwinkelKeur publiceert je naam eveneens op de eigen website. In sommige gevallen kan WebwinkelKeur contact met je opnemen om een toelichting op je review te geven. In het geval dat wij je uitnodigen om een review achter te laten delen wij je naam en e-mailadres met WebwinkelKeur. Zij gebruiken deze gegevens enkel met het doel je uit te nodigen om een review achter te laten. WebwinkelKeur heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen. WebwinkelKeur behoudt zich het recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij aan WebwinkelKeur toestemming gegeven. Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van je persoonsgegevens zijn eveneens van toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor WebwinkelKeur derden inschakelt.
 • Met de bovenstaande verwerkers hebben wij goede afspraken gemaakt. Wij dwingen deze derde(n) ertoe om minimaal hetzelfde niveau van beveiliging van de persoonsgegevens te hanteren als dat wij als verwerkingsverantwoordelijke jou bieden.

 

6. Jouw websitebezoek in kaart

 

A. Cookies

 1. Cadeaumatch.nl maakt gebruik van cookies. Er bestaan verschillende soorten:
  1. Functionele cookies: Dit zijn cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt; zo kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Ook kunnen wij hiermee onze website en onze dienstverlening via de website optimaliseren.
  2. Analytische cookies van derden: Deze cookies kunnen jouw surfgedrag bijhouden. Deze cookies zijn er omdat wij gebruik maken van Google Analytics.
  3. Tracking cookies: Deze cookies worden door een externe partij geplaatst. Door het lezen van de cookies herkent de adverteerder jou bij een bezoek aan een site waarbij hij eveneens is betrokken. Als je verder surft, kunnen gepersonaliseerde advertenties worden getoond. Deze cookies kunnen ook jouw surfgedrag bijhouden waardoor een zeer specifiek profiel door deze partijen kan worden opgebouwd. Dit profiel kan zo gedetailleerd zijn dat er sprake is van een persoonsgegeven.

B. Wat als je niet van cookies houdt

 1. Jouw cookie instellingen zijn bij jouw eerste bezoek aan onze website door jou zelf ingesteld. Alle niet-functionele cookies zijn per categorie te weigeren. Plaatsing van cookies, anders dan functionele of anonieme, analytische cookies, vindt alleen plaats na een actieve handeling door jou als bezoeker. Je kunt jouw instellingen op ieder moment wijzigen via onze website.

 

7. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

 

A. Jouw rechten

 1. Je hebt het recht om:
  1. jouw persoonsgegevens in te zien;
  2. een verzoek tot correctie van gegevens in te dienen;
  3. een verzoek te doen minder gegevens door ons te laten verwerken;
  4. verwijdering van jouw gegevens aan te vragen;
  5. jouw gegevens te laten overdragen aan iemand anders;
  6. een klacht in te dienen zoals verder is beschreven in artikel 8.
 2. Mocht je vragen of opmerkingen over de gegevensverwerking van Cadeaumatch.nl hebben, stuur dan een verzoek naar info@cadeaumatch.nl
 3. Cadeaumatch.nl wil er zeker van zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan. Daarom vragen wij je vriendelijk om, tezamen met jouw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering, een kopie van jouw identiteitsbewijs mee te sturen. Ter bescherming van jouw privacy verzoekt Cadeaumatch.nl je om in deze kopie jouw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken.
 4. Cadeaumatch.nl zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op jouw verzoek reageren.

 

8. Klachtrecht

 

A. Interne behandeling

 1. Wanneer je klachten hebt over de wijze van verwerking van (persoons)gegevens dan helpt Cadeaumatch.nl je graag om deze in onderling overleg uit de wereld te helpen. Richt jouw klacht voor behandeling in eerste instantie tot info@cadeaumatch.nl.

B. Autoriteit Persoonsgegevens

 1. Op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heb je het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens over onze verwerkingen van jouw persoonsgegevens. Je kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie over jouw klachtrecht vindt je via: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-over-gebruik-persoonsgegevens

 

9. Beveiliging van communicatie door SSL – encryptie

 

A. SSL

 1. Om jou als websitebezoeker te beschermen gebruikt Cadeaumatch.nl veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden jouw persoonlijke gegevens versleuteld gebruikt op onze site (voor derden dus niet zichtbaar). Zo kun je er zeker van zijn dat jouw gegevens alleen voor jou en onze server zichtbaar zullen zijn.

B. Hoe herken je de beveiliging?

 1. Bij alle onderdelen van onze site waar jouw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. Je kunt dit zelf controleren en herkennen. Wanneer je op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie je een slotsymbool rechtsonder of linksboven in jouw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

 

10. Beveiliging en versie

 

A. Wij nemen het echt serieus

 1. Cadeaumatch.nl neemt de bescherming van uw gegevens erg serieus en neemt daarom passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact met ons op via info@cadeaumatch.nl.

B. Versie

 1. De huidige versie is 20210705

 

11. Vragen

 

A. Contactpersoon

Cadeaumatch.nl heeft Passoen Peigham aangesteld als verantwoordelijke op het gebied van de AVG. Heb je opmerkingen naar aanleiding van deze privacyverklaring of heb je algemene vragen omtrent de AVG, dan kun je contact opnemen via info@cadeaumatch.nl

Ik heb een vraag